Oinvoice

Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn (Bc26)

Tại menu báo cáo chọn Báo cáo tình hình sử dụng HD BC26.

56-huong-dan-xuat-bao-cao-tinh-hinh-su-dung-hoa-don-bc26-1.jpg

Tại giao diện báo cáo tình hình sử dụng HD BC26 chọn kỳ cần kê khai và bấm xuất kê khai.

56-huong-dan-xuat-bao-cao-tinh-hinh-su-dung-hoa-don-bc26-2.jpg

Bấm xuất Exel và chọn thư mục lưu.Việc xuất Exel để hỗ trợ việc báo cáo tình

hình sử dụng HD với cơ quan Thuế.

56-huong-dan-xuat-bao-cao-tinh-hinh-su-dung-hoa-don-bc26-3.jpg


Nghiệp Vụ Hddt Oinvoice


Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ VÀ IN ĐỒ HỌA
Địa chỉ:      Số 20 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
Email:      hotro@oinvoice.vn
Điện thoại:      088.936.8080
Website:      https://oinvoice.vn

Khách hàng tiêu biểu: