Oinvoice

Hướng Dẫn

Nghiệp Vụ Hóa Đơn Điện Tử Oinvoice
Nghiệp Vụ Kế Toán Vas

Điều Chỉnh Hóa Đơn

Tại giao diện D.sách hóa đơn điện tử chọn hóa đơn cần điều chỉnh và kích chuột vào nút Điều chỉnh HD. Tại giao diện điều chỉnh hóa đơn nhập biên bản điều chỉnh (file dạng PDF có chữ ký và đóng dấu doanh nghiệp của 2 đơn vị mua và...

Hủy Hóa Đơn Có Thay Thế

Hủy hóa đơn: 02 trường hợp Hủy không thay thế: Đối với hóa đơn đã ký số nhưng chưa gửi cho người mua (hủy và lập mới) Huỷ có thay thế: Đối với hóa đơn đã ký số và gửi cho người mua. Với trường hợp 2: Hủy có thay thế Lập biên bản hủy...

Hủy Hóa Đơn Không Thay Thế

Theo thông tư 32/2011/TT-BTC để áp dụng HDDT thì bắt buộc phần mềm HDDT phải kết nối với phần mềm kế toán, bán hàng. Việc hủy hóa đơn chỉ áp dụng đối với những hóa đơn chưa kê khai Thuế

Ký Số, Tra Cứu Hóa Đơn Của Người Mua

Cách sử dụng phần mềm tra cứu, ký số của người mua (oinvoice buyer): Vào web oinvoice.vn tải công cụ ký số hóa đơn điện tử dành cho bên mua Cắm chữ ký số => vào phần mềm Oinvoice-bên mua hàng => nhấn nút Lấy MST => nhấn nút Đăng nhập Sau khi...

Khách hàng tiêu biểu: