Oinvoice

Hướng Dẫn

Nghiệp Vụ Hddt Oinvoice

Nghiệp Vụ Kế Toán Vas

Xuất HDDT Oinvoice từ pmkt VAS

Tại giao diện phần mềm kế toán VAS: Chọn chứng từ cần xuất hóa đơn. Kích chuột vào nút “Bỏ ghi” hệ thống sẽ thông báo Bỏ ghi thành công. Bấm OK để tiếp tục. Tiếp theo kích chuột vào phần “Cấp số HD”, hệ thống sẽ thông báo Cấp số HD...

Hóa đơn điện tử điều chỉnh

Xuất hóa đơn điều chỉnh (hay gọi là nghiệp vụ Điều chỉnh hóa đơn) khi đã kê khai thuế Tại giao diện D.sách hóa đơn điện tử chọn hóa đơn cần điều chỉnh và kích chuột vào nút Điều chỉnh HD. Tại giao diện điều chỉnh hóa đơn nhập biên...

Hủy Hóa Đơn Có Thay Thế

Hủy hóa đơn: 02 trường hợp Hủy không thay thế: Đối với hóa đơn đã ký số nhưng chưa gửi cho người mua (hủy và lập mới) Huỷ có thay thế: Đối với hóa đơn đã ký số và gửi cho người mua. Với trường hợp 2: Hủy có thay thế Lập biên bản hủy...

Hủy Hóa Đơn Không Thay Thế

Theo thông tư 32/2011/TT-BTC để áp dụng HDDT thì bắt buộc phần mềm HDDT phải kết nối với phần mềm kế toán, bán hàng. Việc hủy hóa đơn chỉ áp dụng đối với những hóa đơn chưa kê khai Thuế

Tra Cứu Chữ ký số và HDDT Oinvoice giao dịch

Cách sử dụng phần mềm tra cứu, ký số của người mua (oinvoice buyer): Vào web oinvoice.vn tải công cụ ký số hóa đơn điện tử dành cho bên mua Cắm chữ ký số => vào phần mềm Oinvoice-bên mua hàng => nhấn nút Lấy MST => nhấn nút Đăng nhập Sau khi...

Khách hàng tiêu biểu: