Oinvoice

Hướng Dẫn

Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Gửi Hóa Đơn Điện Tử Cho Người Mua

Tại giao diện D.sách hóa đơn điện tử, chọn hóa đơn cần gửi email cho người mua. Tại giao diện hóa đơn điện tử kích chuột vào phần gửi Email và nhập địa chỉ email của người mua Có thể gửi hóa đơn điện tử bản thể hiện cho khách hàng bằng cách...

Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Điều Chỉnh Hóa Đơn

Tại giao diện D.sách hóa đơn điện tử chọn hóa đơn cần điều chỉnh và kích chuột vào nút Điều chỉnh HD. Tại giao diện điều chỉnh hóa đơn nhập biên bản điều chỉnh (file dạng PDF có chữ ký và đóng dấu doanh nghiệp của 2 đơn vị mua và...

Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Hủy Hóa Đơn Có Thay Thế

Hủy hóa đơn: 02 trường hợp Hủy không thay thế: Đối với hóa đơn đã ký số nhưng chưa gửi cho người mua (hủy và lập mới) Huỷ có thay thế: Đối với hóa đơn đã ký số và gửi cho người mua. Với trường hợp 2: Hủy có thay thế Lập biên bản hủy...

Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Hủy Hóa Đơn Không Thay Thế

Theo thông tư 32/2011/TT-BTC để áp dụng HDDT thì bắt buộc phần mềm HDDT phải kết nối với phần mềm kế toán, bán hàng. Việc hủy hóa đơn chỉ áp dụng đối với những hóa đơn chưa kê khai Thuế

Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Ký Số, Tra Cứu Hóa Đơn Của Người Mua

Cách sử dụng phần mềm tra cứu, ký số của người mua (oinvoice buyer): Vào web oinvoice.vn tải công cụ ký số hóa đơn điện tử dành cho bên mua Cắm chữ ký số => vào phần mềm Oinvoice-bên mua hàng => nhấn nút Lấy MST => nhấn nút Đăng nhập Sau khi...

Hướng Dẫn Xuất Bảng Kê Hàng Hóa Mua Vào

Tại menu báo cáo chọn Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào Tại giao diện bảng kê hàng hóa mua vào chọn kỳ cần kê khai và bấm xuất kê khai Bấm xuất Excel để lưu file bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào nhằm hỗ trợ việc kê khai thuế...

Hướng Dẫn Xuất Bảng Kê Hàng Hóa Bán Ra

Tại menu báo cáo chọn Bảng kê hàng hóa bán ra Tại giao diện bảng kê hàng hóa bán ra chọn kỳ cần kê khai. Bấm xuất kê khai Kích chuột vào phần xuất Excel và chọn thư mục lưu. Việc xuất Excel để hỗ trợ kê khai thuế GTGT trên phần mềm...

Hướng Dẫn Xuất Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn (Bc26)

Tại menu báo cáo chọn Báo cáo tình hình sử dụng HD BC26. Tại giao diện báo cáo tình hình sử dụng HD BC26 chọn kỳ cần kê khai và bấm xuất kê khai. Bấm xuất Exel và chọn thư mục lưu.Việc xuất Exel để hỗ trợ việc báo cáo tình...

Khách hàng tiêu biểu: