Oinvoice

Hóa đơn điện tử điều chỉnh

Xuất HDDT oinvoice điều chỉnh (hay gọi là nghiệp vụ Điều chỉnh hóa đơn) khi đã kê khai thuế

Tại giao diện D.sách hóa đơn điện tử chọn hóa đơn cần điều chỉnh và kích chuột vào nút Điều chỉnh HD.

52-huong-dan-nghiep-vu-dieu-chinh-hoa-don-1.jpg

Tại giao diện điều chỉnh hóa đơn nhập biên bản điều chỉnh (file dạng PDF có chữ ký và đóng dấu doanh nghiệp của 2 đơn vị mua và bán)

Nhập số biên bản điều chỉnh và lý do điều chỉnh hóa đơn.Nhập nội dung cần điều chỉnh và bấm Xuất HD.

Có 2 nội dung có thể điều chỉnh trên hóa đơn

- Đơn giá, số lượng, thành tiền

- Thuế suất

52-huong-dan-nghiep-vu-dieu-chinh-hoa-don-2.jpg

Hình ảnh hóa đơn sau khi điều chỉnh đơn giá, số lượng, thành tiền

52-huong-dan-nghiep-vu-dieu-chinh-hoa-don-3.jpg

Hình ảnh hóa đơn sau khi điều chỉnh thuế suất:

52-huong-dan-nghiep-vu-dieu-chinh-hoa-don-4.jpg


Nghiệp Vụ Hddt Oinvoice


Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ VÀ IN ĐỒ HỌA
Địa chỉ:      Số 20 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
Email:      hotro@oinvoice.vn
Điện thoại:      088.936.8080
Website:      https://oinvoice.vn

Khách hàng tiêu biểu: