Oinvoice

Hủy Hóa Đơn Có Thay Thế


Nghiệp Vụ Hóa Đơn Điện Tử Oinvoice

Hủy hóa đơn có 02 trường hợp

  1. Hủy không thay thế: Đối với hóa đơn đã ký số nhưng chưa gửi cho người mua (hủy và lập mới)
  2. Huỷ có thay thế: Đối với hóa đơn đã ký số và gửi cho người mua.

Với trường hợp 2: Hủy Hóa đơn có thay thế

  • Lập biên bản hủy hóa đơn (theo mẫu) Ký và đóng dấu doanh nghiệp của 2 đơn vị mua và bán và xuất fail định dạng PDF
  • Tại giao diện Danh sách hóa đơn điện tử chọn hóa đơn cần hủy và kích chuột vào phần Hủy có thay thế
  • Tại giao diện hủy hóa đơn chọn file biên bản hủy hóa đơn (dạng PDF )
  • Nhập số biên bản hủy hóa đơn, lý do hủy hóa đơn và điền nội dung cần thay thế: đơn giá, số lượng.Bấm Hủy và xuất mới hóa đơn điện tử
  • Tiến hành ký số và xuất hóa đơn mới thay thế.

Biên bản mẫu hóa đơn khi hủy có thay thế


Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ VÀ IN ĐỒ HỌA
Địa chỉ:      Số 20 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
Email:      hotro@oinvoice.vn
Điện thoại:      088.936.8080
Website:      https://oinvoice.vn

Khách hàng tiêu biểu: