Oinvoice

Hủy Hóa Đơn Không Thay Thế

Có 2 trường hợp hủy hóa đơn:

  1. Hủy không thay thế: Đối với hóa đơn đã ký số nhưng chưa gửi cho người mua.
  2. Huỷ có thay thế: Đối với hóa đơn đã ký số và gửi cho người mua.

Trường hợp 1: Hủy không thay thế

Tại giao diện D.sách hóa đơn điện tử chọn hóa đơn điện tử cần hủy và kích chuột vào nút hủy không thay thế.

51-huong-dan-nghiep-vu-huy-hoa-don-1.jpg

Tại giao diện hủy hóa đơn chọn file biên bản hủy hóa đơn (dạng PDF có chữ ký và đóng đấu doanh nghiệp của 2 đơn vị mua và bán).

Nhập số biên bản hủy hóa đơn, lý do hủy hóa đơn và kích chuột vào phần hủy hóa đơn.

51-huong-dan-nghiep-vu-huy-hoa-don-2.jpg

Hóa đơn sau khi đã hủy thành công:

51-huong-dan-nghiep-vu-huy-hoa-don-9.jpg


Nghiệp Vụ Hddt Oinvoice


Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ VÀ IN ĐỒ HỌA
Địa chỉ:      Số 20 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
Email:      hotro@oinvoice.vn
Điện thoại:      088.936.8080
Website:      https://oinvoice.vn

Khách hàng tiêu biểu: