Oinvoice

Xuất Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn (Bc26)


Nghiệp Vụ Hóa Đơn Điện Tử Oinvoice

Tại menu báo cáo chọn Báo cáo tình hình sử dụng HD BC26.

56-huong-dan-xuat-bao-cao-tinh-hinh-su-dung-hoa-don-bc26-1.jpg

Tại giao diện báo cáo tình hình sử dụng HD BC26 chọn kỳ cần kê khai và bấm xuất kê khai.

56-huong-dan-xuat-bao-cao-tinh-hinh-su-dung-hoa-don-bc26-2.jpg

Bấm xuất Exel và chọn thư mục lưu.Việc xuất Exel để hỗ trợ việc báo cáo tình

hình sử dụng HD với cơ quan Thuế.

56-huong-dan-xuat-bao-cao-tinh-hinh-su-dung-hoa-don-bc26-3.jpg


Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ VÀ IN ĐỒ HỌA
Địa chỉ:      Số 20 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
Email:      hotro@oinvoice.vn
Điện thoại:      088.936.8080
Website:      https://oinvoice.vn

Khách hàng tiêu biểu: