Oinvoice

Xuất hóa đơn điện tử OINVOICE từ phần mềm kế toán VAS


Nghiệp Vụ Hóa Đơn Điện Tử Oinvoice

Tai giao diện phần mềm kế toán VAS:

Chọn chứng từ cần xuất hóa đơn. Kích chuột vào nút "Bỏ ghi" hệ thống sẽ thông báo Bỏ ghi thành công. Bấm OK để tiếp tục.

50-huong-dan-xuat-hoa-don-tu-phan-mem-ke-toan-ban-hang-vas-1.jpg

Tiếp theo kích chuột vào phần "Cấp số HD", hệ thống sẽ thông báo Cấp số HD thành công.Bấm OK để tiếp tục.

50-huong-dan-xuat-hoa-don-tu-phan-mem-ke-toan-ban-hang-vas-2.jpg

Trên giao diện phần mềm HDDT Oinvoice:

Tại menu "Hóa đơn điện tử" chọn mục "D.sách chứng từ bán hàng".

Tại giao diện D.sách chứng từ bán hàng chọn chứng từ cần xuất hóa đơn.Kích chuột vào phần xuất hóa đơn.

50-huong-dan-xuat-hoa-don-tu-phan-mem-ke-toan-ban-hang-vas-3.jpg

Hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận ký số xác thực để hoàn tất việc xuất hóa đơn.

50-huong-dan-xuat-hoa-don-tu-phan-mem-ke-toan-ban-hang-vas-4.jpg

Hệ thống sẽ thông báo ngay khi ký số thành công.

Video hướng dẫn nghiệp vụ xuất hóa đơn từ phần mềm kế toán VAS:


Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ VÀ IN ĐỒ HỌA
Địa chỉ:      Số 20 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
Email:      hotro@oinvoice.vn
Điện thoại:      088.936.8080
Website:      https://oinvoice.vn

Khách hàng tiêu biểu: