Oinvoice

Tải Phần Mềm

Tải Về Phần Mềm Kế Toán VAS

Tải phần mềm VAS cho doanh nghiệp siêu nhỏ theo thông tư 132/2018/TT-BTC Tải phần mềm VAS cho Doanh nghiệp theo thông tư 133/2016/TT-BTC và thông tư 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn cài đặt phần mềm kế toán VAS (Kết nối với phần mềm hóa đơn điện tử O-Invoice Bước 1: Chạy file Setup.exe...

Tải Về Phần Mềm Hóa Đơn Điện Tử Oinvoice

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Hóa đơn điện tử OInvoice Bước 1: Chạy file OInvoice.exe để cài đặt Bước 2: Nhấn Next, Next, Install, Finish để qua các bước Bước 3: Mở phần mềm OInvoice thông qua biểu tượng trên màn hình Desktop hoặc trong Start Menu Bước 4: Nếu phần mềm báo...

Khách hàng tiêu biểu: