Oinvoice

Chữ Ký Của Người Mua Trên Hóa Dơn Điện Tử

Chữ Ký Của Người Mua Trên Hóa Dơn Điện Tử

Hiện nay, trong giai đoạn chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử, doanh nghiệp đang gặp phải nhiều vướng mắc. Một trong những khó khăn, vướng mắc đó là vấn đề về chữ ký của người mua trên hóa đơn điện tử. Có nhiều đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử không có chữ ký điện tử của người mua và cũng không có chứng từ kèm theo như hợp đồng,... Những hóa đơn như vậy liệu có hợp lệ không? Và việc miễn chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử như thế nào?

1 Về chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử

Theo điểm e Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 hướng dẫn về nội dung của hóa đơn điện tử:

“1. Hóa đơn điện tử phải có các nội dung sau:

...

  1. e) Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán.

...

  1. Một số trường hợp hóa đơn điện tử không có đầy đủ nội dung bắt buộc được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính”.

Như vậy, căn cứ các quy định trên:

  • Trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán thì không phải có chữ ký điện tử của người mua
  • Trường hợp người mua là đơn vị kế toán, nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa người bán với người mua như: hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên nhận thanh toán, phiếu thu,... thì người bán lập hóa đơn điện tử cho người mua theo quy định, trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua.
  1. Miễn chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử

Trong trường hợp doanh nghiệp muốn miễn chữ ký điện tử của người mua thì doanh nghiệp phải làm công văn yêu cầu lên cơ quan thuế và phải được cơ quan thuế chấp thuận.

Việc miễn chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử sẽ được Cục Thuế xem xét cho từng trường hợp phát sinh cụ thể và điều kiện đáp ứng của doanh nghiệp

Doanh nghiệp có thể tham khảo phần mềm Hóa đơn điện tử OInvoice tại đây


Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ VÀ IN ĐỒ HỌA
Địa chỉ:      Số 20 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
Email:      hotro@oinvoice.vn
Điện thoại:      088.936.8080
Website:      https://oinvoice.vn

Khách hàng tiêu biểu: