Oinvoice

Doanh Nghiệp Có Thể Sử dụng Song Song Hóa Đơn Điện Tử Và Hóa Đơn Giấy Đến Hết Ngày 31/10/2020

Doanh Nghiệp Có Thể Sử dụng Song Song Hóa Đơn Điện Tử Và Hóa Đơn Giấy Đến Hết Ngày 31/10/2020

Hiện nay, các loại hóa đơn được thể hiện bằng các hình thức khác nhau như hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in và hóa đơn điện tử. Vì vậy khi sử dụng và phát hành hóa đơn, nhiều doanh nghiệp thường phân vân là có được phép sử dụng đồng thời các loại hóa đơn này hay không?

Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, kể từ ngày 1/11/2020 bắt buộc 100% doanh nghiệp phải sử dụng HDDT. Vậy thời gian từ nay cho đến hết 31/10/2020, liệu doanh nghiệp có được phép sử dụng cả hai hình thức hóa đơn không?

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 7 Thông tư 32/2011/TT-BTC “Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời tạo nhiều hình thức hóa đơn khác nhau (hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử) và phải thực hiện thông báo phát hành từng hình thức hóa đơn theo quy định.

Trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, đối với mỗi lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, tổ chức kinh doanh chỉ sử dụng một (01) hình thức hóa đơn, cụ thể: Nếu tổ chức kinh doanh sử dụng hóa đơn tự in cho lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì không dùng hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử cho lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đó; nếu sử dụng hóa đơn điện tử thì không sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in; nếu sử dụng hóa đơn đặt in thì không sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn tự in”.

Như vậy, từ nay cho đến hết ngày 31/10/2020, Doanh nghiệp có thể sử dụng song song hóa đơn điện tử với hóa đơn giấy. Tức là, trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể sử dụng cả hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy nhưng không được sử dụng đồng thời cả hai hình thức hóa đơn này cho cùng một lần đối với mỗi đơn hàng.

  • Với một đơn hàng cụ thể: nếu sử dụng hóa đơn điện tử thì không sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in (ngược lại, nếu sử dụng hóa đơn đặt in thì không sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn tự in.)
  • Với các đơn hàng, dịch vụ khác nhau: có thể sử dụng song song cả hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử.

Ví dụ: Doanh nghiệp A muốn chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử mà vẫn còn nhiều hóa đơn giấy thì doanh nghiệp A có thể sử dụng cả hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử nhưng không được sử dụng đồng thời cả hai hình thức này cho cùng một đơn hàng hóa, dịch vụ. Tức là, doanh nghiệp A có hai đơn hàng 1 và đơn hàng 2, có thể sử dụng đơn hàng 1 là hóa đơn giấy và đơn hàng 2 là hóa đơn điện tử. Khi đơn hàng 1 đã sử dụng hóa đơn giấy thì không được sử dụng hóa đơn điện tử nữa và ngược lại. Có nghĩa là không được dùng cả hai hình thức hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy cho cùng một lần xuất bán đơn hàng số 1

Lưu ý:

  • Trong quá trính sử dụng, khi doanh nghiệp sử dụng song song cả hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử, doanh nghiệp vẫn phải đảm bảo được quá trình đăng ký, sử dụng hóa đơn tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về hóa đơn giấy tự in, hóa đơn giấy đặt in và hóa đơn điện tử.
  • Doanh nghiệp trước khi sử dụng hóa đơn, phải lập thông báo phát hành hóa đơn với từng hình thức hóa đơn theo quy định
  • Hàng quý, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ đều phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn
    Lưu ý thời gian chuyển tiếp sử dụng song song nhiều loại hóa đơn chỉ đến hết ngày 31/10/2020

Doanh nghiệp có thể tham khảo phần mềm Hóa đơn điện tử oinvoice Tại đây.


Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ VÀ IN ĐỒ HỌA
Địa chỉ:      Số 20 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
Email:      hotro@oinvoice.vn
Điện thoại:      088.936.8080
Website:      https://oinvoice.vn

Khách hàng tiêu biểu: