Oinvoice

Thông Tư 68/2019/TT-BTC: Hướng Dẫn Xác Định Thời Điểm Lập Hóa Đơn Điện Tử

Thông Tư 68/2019/TT-BTC: Hướng Dẫn Xác Định Thời Điểm Lập Hóa Đơn Điện Tử

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Đối với thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ hoặc giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ được xác định như sau:

  • Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
  • Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
  • Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

Thời điểm lập hóa đơn điện tử với các trường hợp khác được hướng dẫn như sau:

60-thong-tu-682019tt-btc-huong-dan-xac-dinh-thoi-diem-lap-hoa-don-dien-tu-1.jpg

Như vậy, Thông tư 68/2019/TT-BTC đã giải quyết được mối băn khoăn về thời điểm lập hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp trong suốt thời gian qua. Căn cứ vào quy định này, các doanh nghiệp có thể sử dụng hóa đơn một cách hiệu quả và đúng pháp luật.


Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ VÀ IN ĐỒ HỌA
Địa chỉ:      Số 20 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
Email:      hotro@oinvoice.vn
Điện thoại:      088.936.8080
Website:      https://oinvoice.vn

Khách hàng tiêu biểu: