Oinvoice

Hủy Hóa Đơn Có Thay Thế

Hủy hóa đơn: 02 trường hợp Hủy không thay thế: Đối với hóa đơn đã ký số nhưng chưa gửi cho người mua (hủy và lập mới) Huỷ có thay thế: Đối với hóa đơn đã ký số và gửi cho người mua. Với trường hợp 2: Hủy có thay thế Lập biên bản hủy...

Điều Chỉnh Hóa Đơn

Tại giao diện D.sách hóa đơn điện tử chọn hóa đơn cần điều chỉnh và kích chuột vào nút Điều chỉnh HD. Tại giao diện điều chỉnh hóa đơn nhập biên bản điều chỉnh (file dạng PDF có chữ ký và đóng dấu doanh nghiệp của 2 đơn vị mua và...

Hủy Hóa Đơn Không Thay Thế

Theo thông tư 32/2011/TT-BTC để áp dụng HDDT thì bắt buộc phần mềm HDDT phải kết nối với phần mềm kế toán, bán hàng. Việc hủy hóa đơn chỉ áp dụng đối với những hóa đơn chưa kê khai Thuế

Đăng Ký sử dụng Hóa Đơn Điện Tử Oinvoice

Đăng ký sử dụng HDDT Oinvoice có 02 cách: Đăng ký theo hồ sơ in sẵn của nhà cung cấp: điền thông tin đăng ký theo mẫu Chủ động đăng ký trên Web: oinvoice.vn, Theo cách sau: Bước 1: Chọn nút đăng ký và tạo mẫu hóa đơn (Miễn phí): + Chọn mẫu...

Đăng ký gói Combo Oinvoice

Công ty CP Công nghệ số và In đồ họa (Công ty CP Bao Bì Đồ Họa Chuyên Nghiệp) là đơn vị đầu tiên được Cục thuế Hải Phòng lựa chọn triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp làm quen...

Chữ Ký Của Người Mua Trên Hóa Dơn Điện Tử

Chữ Ký Của Người Mua Trên Hóa Dơn Điện Tử

Hiện nay, trong giai đoạn chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử, doanh nghiệp đang gặp phải nhiều vướng mắc. Một trong những khó khăn, vướng mắc đó là vấn đề về chữ ký của người mua trên hóa đơn điện tử. Có nhiều đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử không có chữ ký điện tử của người mua và cũng không có chứng từ kèm theo như hợp đồng,... Những hóa đơn như vậy liệu có