Oinvoice

Sản Phẩm

Hóa Đơn Điện Tử Oinvoice

Phần Mềm Kế Toán Vas

Phần Mềm Kế Toán 3Tsoft

Chữ Ký Số

Tải về và cài đặt VAS

PM kế toán VAS cho doanh nghiệp siêu nhỏ theo thông tư 132/2018/TT-BTC PM kế toán VAS theo thông tư 133/2016/TT-BTC và thông tư 200/2014/TT-BTC Phần mềm kế toán VAS đã tích hợp với phần mềm hóa đơn điện tử Oinvoice Bước 1: Chạy file Setup.exe để cài đặt Bước...

Giới Thiệu Chữ Ký Số

Giới Thiệu Chữ Ký Số

Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử. Đối với doanh nghiệp, nó có vai trò như một con dấu và được thừa nhận về mặt pháp lý. Với việc đăng ký một chữ ký số duy nhất quý khách có thể sử dụng trong tất cả giao dịch điện tử: Ký...

Tải Về & cài đặt Oinvoice

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Hóa đơn điện tử OInvoice Bước 1: Chạy file OInvoice.exe để cài đặt Bước 2: Nhấn Next, Next, Install, Finish để qua các bước Bước 3: Mở phần mềm OInvoice thông qua biểu tượng trên màn hình Desktop hoặc trong Start Menu Bước 4: Nếu phần mềm báo...

Khách hàng tiêu biểu: