Oinvoice

Tin Tức

Đăng ký gói Combo Oinvoice

Công ty CP Công nghệ số và In đồ họa (Công ty CP Bao Bì Đồ Họa Chuyên Nghiệp) là đơn vị đầu tiên được Cục thuế Hải Phòng lựa chọn triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp làm quen...

Khách hàng tiêu biểu: