Oinvoice

Tin Tức

Chữ Ký Của Người Mua Trên Hóa Dơn Điện Tử

Chữ Ký Của Người Mua Trên Hóa Dơn Điện Tử

Hiện nay, trong giai đoạn chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử, doanh nghiệp đang gặp phải nhiều vướng mắc. Một trong những khó khăn, vướng mắc đó là vấn đề về chữ ký của người mua trên hóa đơn điện tử. Có nhiều đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử không có chữ ký điện tử của người mua và cũng không có chứng từ kèm theo như hợp đồng,... Những hóa đơn như vậy liệu có

Khách hàng tiêu biểu: